زبان :
 1  2  3  4پوستر
درباره همایش

ششمین همایش
سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولیدیکی ازمهمترین راهکارهای رشد و توسعه اقتصادی در ابعاد مختلف، اتخاذ سیاست های مناسب پولی و مالی در کشور است و این امر به صورت مطلوب محقق نمی شود مگر آنکه این سیاست ها از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرند و تمامی گروه های اصلی ذینفعان در تدوین و توسعه آن نقش اساسی ایفا کنند، از جمله چهار ضلع اصلی تصمیم گیران، صاحبنظران، فعالان اقتصادی و بانکداران. گروه رسانه ای دنیای اقتصاد در سال های گذشته در تلاش بوده است تا با ایجاد بستری مناسب برای تعامل این چهار ضلع اصلی، فضای مناسب برای تجزیه و تحلیل آن را در اختیار این گروه قرار دهد. همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید، به این منظور شکل گرفته و حال که پنج سال از فعالیت آن می گذرد، در نظر دارد تا در ششمین سال همایش را با محورهای زیر برگزار نماید.

- الزامات و اصلاحات در نظام بانکداری
- بررسی قوانین و مقررات بانکداری بین الملل
- بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت

حامیان همایش