زبان :
 1  2  3
پوستر
درباره همایش
همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96در سال های اخیر، تحولات سریع و پیاپی در عرصه اقتصاد و رویکردهای متفاوت موجود
در این عرصه سبب شده است که پیش بینی آینده اقتصاد در حوزه های گوناگون به یکی از اصلی ترین دغدغه های اقشار مختلف جامعه به ویژه تصمیم گیران و فعالان اقتصادی بدل شود. نه تنها رشد یا افول یک بنگاه اقتصادی یا کسب و کار با تحلیل درست مدیران و تصمیم سازان آن از شرایط اقتصادی جامعه رابطه تنگاتنگی دارد، بلکه گاهی ادامه حیات سازمان نیز به آن بستگی دارد. از اینرو توان دستیابی به پیش بینی و آگاهی از تحولات آتی یکی از مهمترین نیازهای این قشر محسوب می شود.
به همین منظور و به خاطر رفع این نیاز اساسی مخاطبان اصلی گروه رسانه ای دنیای اقتصاد، این گروه برآن شده است تا برای چهارمین سال پیاپی با برگزاری همایش یک روزه با هدف آشنا کردن بیشتر جامعه فعالان اقتصادی با وضعیت موجود و پیش بینی و تحلیل چشم انداز آتی اقتصاد کشور در حوزه های اصلی، بستر مناسبی برای تصمیم گیری درست آنها و مواجهه با چالش های موجود فراهم آورد. در این همایش اندیشمندان، تحلیلگران و فعالان اقتصادی حوزه های گوناگون اقتصاد به بحث و بررسی در خصوص روندهای مهم و شاخص های اصلی اقتصاد پرداخته و راهکارهای عملی عبور از چالش های پیش رو ارائه خواهند کرد.ثبت نام در همایش

ثبت نام در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96