زبان :
پوستر
ثبت نام در همایش
ثبت نام در هفتمین همایش
چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران

درباره همایش

هفتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران
با نگاهی به بازاردر سال های گذشته تلاش فراوان دولت های مختلف برای توسعه صنعت فولاد، این صنعت را به عنوان یکی از مهمترین اهداف استراتژیک یک دولت مطرح کرده است و برنامه رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تن در سال بدون در نظر گرفتن عملی بودن یا نبودن، نشان از اهمیت آن برای دولت دارد اما در شریط فعلی که قیمت فولاد در پائین ترین حد خود در دو دهه گذشته است و از طرف دیگر تنها 70 درصد از ظرفیت نصب شده دنیا در حال کار است و کشورهای منطقه نیز همه برنامه را برای توسعه فولاد در نظر گرفته اند، آیا هدف گذاری 55 میلیون تن، هدفی بر مبنای نیاز بازار بوده است یا بلند پروازی از نوع مدیران دولتی؟
در این شرایط هفتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران به چند موضوع اصلی به شرح زیر خواهد پرداخت.
1- رقابت پذیری براساس قیمت تمام شده
2-الزامات صادرات و بازارهای منطقه برای محصولات داخلی
3-پیش بینی قیمت محصولات فولادی و مواد اولیه در سال 1396

امید است در چنین شرایطی، این همایش بتواند مسیر پیش روی صنعت فولاد را برای بازیگران اصلی این صنعت شامل تصمیم گیران، تولیدکنندگان، صاحب نظران و فعالان بازار که همگی از جمله شرکت کنندگان همایش هستند، مشخص نماید.