زبان :
 1  2  3  4
پوستر
درباره همایش
پنجمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید


روزنامه دنیای اقتصاد هرساله به منظور فراهم آوردن محیطی جهت تعامل چهار ضلع بازار پول و سرمایه شامل تصمیم سازان، صاحبنظران اقتصادی، بانکداران و تولیدکنندگان اقدام به برگزاری همایش سیاست های پولی و چالشهای بانکداری و تولید می نماید که با استقبال فعالان اقتصادی همراه بوده است. این روزنامه چهارمین دوره همایش مذکور را با حضور اساتید و صاحبنظران بر جسته کشور در موسسه عالی بانکداری برگزار نمود. پنجمین دوره این همایش در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد

حامیان همایش