زبان :
 1  2  4  3
پوستر
درباره همایش
ششمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار
27 و 28 بهمن ماه 1394


قلب صنعت هر کشور در حوزه فولاد می تپد، صنعتی که رونق آن نشانه رونق اقتصاد و رکودش به معنای زمین گیر شدن اقتصاد یک کشور است.در سال های گذشته نشانه های رکود در این صنعت نمایان شد و در سال 1394، این رکود شدت بیشتری یافت تا جایی که صف مشتریان همیشه در انتظار فولاد سازان بزرگ به صف محصولات در تمنای خرید قرار گرفت و نبود تقاضای کافی فولاد سازان را دچار بحران اساسی کرد.

حال یک پرسش اساسی مطرح است که چرا رکود به وجود آمد؟چگونه می توان از آن خارج شد؟ سوالاتی که پاسخ به آنها نیاز امروز صنعتگران و فعالان صنعت فولاد است. از این رو در ششمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار، بیش از هر چیز بر روی این دو سوال اساسی متمرکز خواهیم شد.


محورهای همایش

رقابت پذیری راهکار توسعه پایدار

 

فروش و راهکارهای خروج از رکود بازار


چشم انداز بازار ایران و جهان در سال 1395

 

موضوعات کلیدی همایش

بررسی وضعیت طرح های در دست اجراء

بررسی چرایی رکود بازار فولاد

پاسخ به پرسش کلیدی زمان خروج از رکود در بازار فولاد

برقراری ارتباط با شرکای جدید تجاری