شرکت مهندسین مشاور کاوشگران یکی از قدیمیترین شرکتهای مشاوره مهندسی در زمینه علوم و فنون زمین.محسوب می گردد که در سال 1332 و در تهران با همت جمعی از دانش آموختگان خارج از کشور و از دانشگاه های معتبر ایران تاسیس گردید.

ساختار کاوشگران از آغاز فعالیت به گونهای سازماندهی گردید که با جلب و جذب بهترین متخصصان فن، علاوه بر ارائه خدمات در بهترین سطح ممکن، آموزش کارشناسان و مهندسان جوان و انتقال دانش فنی وتجربه به آنان نیز همواره مدنظر قرار گرفته است. وجود متخصصین در زمینه های گوناگون حرفهای در کنار بکارگیری تجهیزات و نرم افزارهای به روز و متعارف، موجب گردیده تا کاوشگران بتواند تعداد بیشماری پروژه در گسترۀ وسیعی ازتخصص ها را برای کارفرمایان گوناگون با موفقیت به انجام برساند.

در حال حاضر این شرکت در زمینه های گسترده ای مانند زمین شناسی و ژِئوشیمی، اکتشاف ذخایر مواد معدنی ، طراحی و برنامه ریزی استخراج معادن، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی، صنایع فلزی و غیر فلزی، ژئوتکنیک و سازه، محیط زیست، مدیریت طرح (MC) ، خدمات مهندسی خرید، نصب و راه اندازی پروژه ها (EPC) ، مطالعات فنی و اقتصادی و کنترل پروژه در حال فعالیت است.

شرکت مهندسین مشاور کاوشگران در زمره معدود شرکت هایی است که موفق به اخذ رتبهبندی و مجوز فعالیت در کلیه تخصصهای گروه مهندسی معدن و صنایع معدنی در بالاترین سطح ممکن گردیده و دارای پایۀ ارشد در تخصص معدن است.

با توجه به حسن شهرت و سابقه کاوشگران،بسیاری از شرکتها، سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی گوناگون به عنوان کارفرما همواره با کاوشگران همکاری داشته و دارند. برخی از کارفرمایان عمده مانند وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، صنایع فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، ذوب آهن اصفهان، شرکت فولاد مبارکه سپاهان، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، بانک صنعت و معدن را میتوان نام برد. مهندسین مشاور کاوشگران تاکنون نزدیک به هفتصد پروژه کوچک و بزرگ در زمینه های مختلف مهندسی را به انجام رسانده است.

 • درباره ما
 • تماس با ما
 • وب سایت
 • ویدئوها
 • کاتالوگ ها
اطلاعات
تماس با ما
ویدئو
کاتالوگ
درباره ما

شرکت مهندسین مشاور کاوشگران یکی از قدیمیترین شرکتهای مشاوره مهندسی در زمینه علوم و فنون زمین.محسوب می گردد که در سال 1332 و در تهران با همت جمعی از دانش آموختگان خارج از کشور و از دانشگاه های معتبر ایران تاسیس گردید.

ساختار کاوشگران از آغاز فعالیت به گونهای سازماندهی گردید که با جلب و جذب بهترین متخصصان فن، علاوه بر ارائه خدمات در بهترین سطح ممکن، آموزش کارشناسان و مهندسان جوان و انتقال دانش فنی وتجربه به آنان نیز همواره مدنظر قرار گرفته است. وجود متخصصین در زمینه های گوناگون حرفهای در کنار بکارگیری تجهیزات و نرم افزارهای به روز و متعارف، موجب گردیده تا کاوشگران بتواند تعداد بیشماری پروژه در گسترۀ وسیعی ازتخصص ها را برای کارفرمایان گوناگون با موفقیت به انجام برساند.

در حال حاضر این شرکت در زمینه های گسترده ای مانند زمین شناسی و ژِئوشیمی، اکتشاف ذخایر مواد معدنی ، طراحی و برنامه ریزی استخراج معادن، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی، صنایع فلزی و غیر فلزی، ژئوتکنیک و سازه، محیط زیست، مدیریت طرح (MC) ، خدمات مهندسی خرید، نصب و راه اندازی پروژه ها (EPC) ، مطالعات فنی و اقتصادی و کنترل پروژه در حال فعالیت است.

شرکت مهندسین مشاور کاوشگران در زمره معدود شرکت هایی است که موفق به اخذ رتبهبندی و مجوز فعالیت در کلیه تخصصهای گروه مهندسی معدن و صنایع معدنی در بالاترین سطح ممکن گردیده و دارای پایۀ ارشد در تخصص معدن است.

با توجه به حسن شهرت و سابقه کاوشگران،بسیاری از شرکتها، سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی گوناگون به عنوان کارفرما همواره با کاوشگران همکاری داشته و دارند. برخی از کارفرمایان عمده مانند وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، صنایع فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، ذوب آهن اصفهان، شرکت فولاد مبارکه سپاهان، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، بانک صنعت و معدن را میتوان نام برد. مهندسین مشاور کاوشگران تاکنون نزدیک به هفتصد پروژه کوچک و بزرگ در زمینه های مختلف مهندسی را به انجام رسانده است.

تماس با ما

تلفن: 02144806070

فکس: 02144808166

آدرس دفتر مرکزی : تهران – انتهای اشرفی اصفهانی - خیابان زیتون - نبش خیابان چمران -کوچه ارغوان یکم پلاک 4

ویدئو
درباره ما

شرکت مهندسین مشاور کاوشگران یکی از قدیمیترین شرکتهای مشاوره مهندسی در زمینه علوم و فنون زمین.محسوب می گردد که در سال 1332 و در تهران با همت جمعی از دانش آموختگان خارج از کشور و از دانشگاه های معتبر ایران تاسیس گردید.

ساختار کاوشگران از آغاز فعالیت به گونهای سازماندهی گردید که با جلب و جذب بهترین متخصصان فن، علاوه بر ارائه خدمات در بهترین سطح ممکن، آموزش کارشناسان و مهندسان جوان و انتقال دانش فنی وتجربه به آنان نیز همواره مدنظر قرار گرفته است. وجود متخصصین در زمینه های گوناگون حرفهای در کنار بکارگیری تجهیزات و نرم افزارهای به روز و متعارف، موجب گردیده تا کاوشگران بتواند تعداد بیشماری پروژه در گسترۀ وسیعی ازتخصص ها را برای کارفرمایان گوناگون با موفقیت به انجام برساند.

در حال حاضر این شرکت در زمینه های گسترده ای مانند زمین شناسی و ژِئوشیمی، اکتشاف ذخایر مواد معدنی ، طراحی و برنامه ریزی استخراج معادن، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی، صنایع فلزی و غیر فلزی، ژئوتکنیک و سازه، محیط زیست، مدیریت طرح (MC) ، خدمات مهندسی خرید، نصب و راه اندازی پروژه ها (EPC) ، مطالعات فنی و اقتصادی و کنترل پروژه در حال فعالیت است.

شرکت مهندسین مشاور کاوشگران در زمره معدود شرکت هایی است که موفق به اخذ رتبهبندی و مجوز فعالیت در کلیه تخصصهای گروه مهندسی معدن و صنایع معدنی در بالاترین سطح ممکن گردیده و دارای پایۀ ارشد در تخصص معدن است.

با توجه به حسن شهرت و سابقه کاوشگران،بسیاری از شرکتها، سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی گوناگون به عنوان کارفرما همواره با کاوشگران همکاری داشته و دارند. برخی از کارفرمایان عمده مانند وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، صنایع فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، ذوب آهن اصفهان، شرکت فولاد مبارکه سپاهان، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، بانک صنعت و معدن را میتوان نام برد. مهندسین مشاور کاوشگران تاکنون نزدیک به هفتصد پروژه کوچک و بزرگ در زمینه های مختلف مهندسی را به انجام رسانده است.

بستن
تماس با ما

تلفن: 02144806070

فکس: 02144808166

آدرس دفتر مرکزی : تهران – انتهای اشرفی اصفهانی - خیابان زیتون - نبش خیابان چمران -کوچه ارغوان یکم پلاک 4

بستن
اطلاعات

شرکت مهندسین مشاور کاوشگران یکی از قدیمیترین شرکتهای مشاوره مهندسی در زمینه علوم و فنون زمین.محسوب می گردد که در سال 1332 و در تهران با همت جمعی از دانش آموختگان خارج از کشور و از دانشگاه های معتبر ایران تاسیس گردید.

ساختار کاوشگران از آغاز فعالیت به گونهای سازماندهی گردید که با جلب و جذب بهترین متخصصان فن، علاوه بر ارائه خدمات در بهترین سطح ممکن، آموزش کارشناسان و مهندسان جوان و انتقال دانش فنی وتجربه به آنان نیز همواره مدنظر قرار گرفته است. وجود متخصصین در زمینه های گوناگون حرفهای در کنار بکارگیری تجهیزات و نرم افزارهای به روز و متعارف، موجب گردیده تا کاوشگران بتواند تعداد بیشماری پروژه در گسترۀ وسیعی ازتخصص ها را برای کارفرمایان گوناگون با موفقیت به انجام برساند.

در حال حاضر این شرکت در زمینه های گسترده ای مانند زمین شناسی و ژِئوشیمی، اکتشاف ذخایر مواد معدنی ، طراحی و برنامه ریزی استخراج معادن، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی، صنایع فلزی و غیر فلزی، ژئوتکنیک و سازه، محیط زیست، مدیریت طرح (MC) ، خدمات مهندسی خرید، نصب و راه اندازی پروژه ها (EPC) ، مطالعات فنی و اقتصادی و کنترل پروژه در حال فعالیت است.

شرکت مهندسین مشاور کاوشگران در زمره معدود شرکت هایی است که موفق به اخذ رتبهبندی و مجوز فعالیت در کلیه تخصصهای گروه مهندسی معدن و صنایع معدنی در بالاترین سطح ممکن گردیده و دارای پایۀ ارشد در تخصص معدن است.

با توجه به حسن شهرت و سابقه کاوشگران،بسیاری از شرکتها، سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی گوناگون به عنوان کارفرما همواره با کاوشگران همکاری داشته و دارند. برخی از کارفرمایان عمده مانند وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، صنایع فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، ذوب آهن اصفهان، شرکت فولاد مبارکه سپاهان، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، بانک صنعت و معدن را میتوان نام برد. مهندسین مشاور کاوشگران تاکنون نزدیک به هفتصد پروژه کوچک و بزرگ در زمینه های مختلف مهندسی را به انجام رسانده است.

بستن
ویدئو
بستن

افزودن نظر جدید

Filtered HTML

 • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.