شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك در سال 1370 به دنبال تغييرات ساختاري بوجود آمده  در انستيتو طراحي و مشاوره فنی فولاد، شكل گرفت. شركت پس از تأسيس؛ فعالیت خود را با  مهندسي و مشاوره آغاز نمود.توسعه فعاليتهاي شركت از مشاوره ومهندسي به پيمانكارعمومي با توجه به تحولات بازار و قابليتهاي شركت ضرورتي بود كه در برنامه های استراتژيك شركت دنبال گرديد و موفقيتهايي براي شركت به همراه داشت.شرکت تنوع ارائه خدمات از فولاد به سمت سایر صنایع را نيز به لحاظ درك فرصتهاي نهفته در بازار، در برنامه خود قرار داد و این زمینه ای بود جهت شروع فعاليتهاي طرح و ساخت در صنايع نفت وگاز؛ انرژی؛ صنایع معدنی وسایر صنایع فلزی. در این رابطه شرکت اقدام به ایجاد ”مجتمع کارخانجات ساخت وتولید شماره 1و2 فولادتکنیک” با ظرفیت24 هزار تن تجهیزات تکنولوژیک و اسکلت فلزی و 700 پنل سیستم های کنترل و تابلوهای فشار ضعیف در سال نمود. این مجموعه کارخانجات توانایی و پتانسیل  ساخت انواع استراکچر ؛ سازه های صنعتی و تکنولوژیک؛ انواع مخازن تکنولوژیک وتحت فشار ؛تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با صنایع سنگین را دارا می باشد.

شركت با دريافت گواهينامه هاي مرتبط از جمله گواهينامه طرح و ساخت (رتبه یک – از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری)، گواهينامه پيمانكاري EPC (رتبهA  - از وزارت صنعت؛ معدن و تجارت)، صلاحيت خدمات مشاوره (رتبه یک - از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری)؛ صلاحيت خدمات پیمانکاری (رتبه یک - از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری)؛ بازرسي فني، توجیه فنی و اقتصادی  طرحها، ارزيابي طرحها و مشاوره به فعاليت خود ادامه مي دهد. شركت همچنين گواهينامه هاي زیر می باشد :

ISO 9000-2015, ISO 14001-2015, OHSAS 18001-2007, FMEA, HSE

زمینه توانمندیهای شرکت :

          •        اجرای پروژه‌های صنعتی به صورت (EPC+F)

          •        خدمات مشاوره و مهندسی

          •        بهسازی و مدرنیزاسیون واحدهای صنعتی

          •        ساخت سازه و تجهیزات صنعتی و تکنولوژیک و مخازن تحت فشار

          •        ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف و سیستم‌های کنترل

          •        مطالعات امکان سنجی و نظارت بانکی

          •        مدیریت طرح و کنترل پروژه

 • درباره ما
 • تماس با ما
 • وب سایت
 • ویدئوها
 • کاتالوگ ها
اطلاعات
تماس با ما
ویدئو
کاتالوگ
درباره ما

شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك در سال 1370 به دنبال تغييرات ساختاري بوجود آمده  در انستيتو طراحي و مشاوره فنی فولاد، شكل گرفت. شركت پس از تأسيس؛ فعالیت خود را با  مهندسي و مشاوره آغاز نمود.توسعه فعاليتهاي شركت از مشاوره ومهندسي به پيمانكارعمومي با توجه به تحولات بازار و قابليتهاي شركت ضرورتي بود كه در برنامه های استراتژيك شركت دنبال گرديد و موفقيتهايي براي شركت به همراه داشت.شرکت تنوع ارائه خدمات از فولاد به سمت سایر صنایع را نيز به لحاظ درك فرصتهاي نهفته در بازار، در برنامه خود قرار داد و این زمینه ای بود جهت شروع فعاليتهاي طرح و ساخت در صنايع نفت وگاز؛ انرژی؛ صنایع معدنی وسایر صنایع فلزی. در این رابطه شرکت اقدام به ایجاد ”مجتمع کارخانجات ساخت وتولید شماره 1و2 فولادتکنیک” با ظرفیت24 هزار تن تجهیزات تکنولوژیک و اسکلت فلزی و 700 پنل سیستم های کنترل و تابلوهای فشار ضعیف در سال نمود. این مجموعه کارخانجات توانایی و پتانسیل  ساخت انواع استراکچر ؛ سازه های صنعتی و تکنولوژیک؛ انواع مخازن تکنولوژیک وتحت فشار ؛تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با صنایع سنگین را دارا می باشد.

شركت با دريافت گواهينامه هاي مرتبط از جمله گواهينامه طرح و ساخت (رتبه یک – از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری)، گواهينامه پيمانكاري EPC (رتبهA  - از وزارت صنعت؛ معدن و تجارت)، صلاحيت خدمات مشاوره (رتبه یک - از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری)؛ صلاحيت خدمات پیمانکاری (رتبه یک - از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری)؛ بازرسي فني، توجیه فنی و اقتصادی  طرحها، ارزيابي طرحها و مشاوره به فعاليت خود ادامه مي دهد. شركت همچنين گواهينامه هاي زیر می باشد :

ISO 9000-2015, ISO 14001-2015, OHSAS 18001-2007, FMEA, HSE

زمینه توانمندیهای شرکت :

          •        اجرای پروژه‌های صنعتی به صورت (EPC+F)

          •        خدمات مشاوره و مهندسی

          •        بهسازی و مدرنیزاسیون واحدهای صنعتی

          •        ساخت سازه و تجهیزات صنعتی و تکنولوژیک و مخازن تحت فشار

          •        ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف و سیستم‌های کنترل

          •        مطالعات امکان سنجی و نظارت بانکی

          •        مدیریت طرح و کنترل پروژه

تماس با ما

دفتر مركزي:

اصفهان: خيابان دانشگاه

تلفن مستقيم : 36275703 و 36279218 (31-98+)

شماره های تماس:

36268001-3 (98-31+)

36272914-16 (98-31+)

36279219-21 (98-31+)

فاکس: 36279223 (31-98+)

كدپستي: 39791 81739

پست الكترونيكي : info@fooladtechnic.ir

آدرس وب: www.fooladtechnic.ir 

واحد تهران:

ميدان فاطمي ، خیابان شهید بهرام مصیری(كوچه كامران سابق)، شماره 18

تلفن :8-88926776  (21-98+)

فاكس :88890355  (21-98+)

دفتر هنگ کنگ:

Unit 1005, 10/F, Prosperous Building,48-52 DES VOEUX  Road  Central, Hong Kong

دفتر چين:

RM 910, NANZHENG TOWER, 580 WEST NANJING RD., SHANGHAI, P.C:200041

تلفن:   2162177742/3 86+

فاكس : 2162179040 86+

ايميل : fooladtechnic@163.com

ویدئو
درباره ما

شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك در سال 1370 به دنبال تغييرات ساختاري بوجود آمده  در انستيتو طراحي و مشاوره فنی فولاد، شكل گرفت. شركت پس از تأسيس؛ فعالیت خود را با  مهندسي و مشاوره آغاز نمود.توسعه فعاليتهاي شركت از مشاوره ومهندسي به پيمانكارعمومي با توجه به تحولات بازار و قابليتهاي شركت ضرورتي بود كه در برنامه های استراتژيك شركت دنبال گرديد و موفقيتهايي براي شركت به همراه داشت.شرکت تنوع ارائه خدمات از فولاد به سمت سایر صنایع را نيز به لحاظ درك فرصتهاي نهفته در بازار، در برنامه خود قرار داد و این زمینه ای بود جهت شروع فعاليتهاي طرح و ساخت در صنايع نفت وگاز؛ انرژی؛ صنایع معدنی وسایر صنایع فلزی. در این رابطه شرکت اقدام به ایجاد ”مجتمع کارخانجات ساخت وتولید شماره 1و2 فولادتکنیک” با ظرفیت24 هزار تن تجهیزات تکنولوژیک و اسکلت فلزی و 700 پنل سیستم های کنترل و تابلوهای فشار ضعیف در سال نمود. این مجموعه کارخانجات توانایی و پتانسیل  ساخت انواع استراکچر ؛ سازه های صنعتی و تکنولوژیک؛ انواع مخازن تکنولوژیک وتحت فشار ؛تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با صنایع سنگین را دارا می باشد.

شركت با دريافت گواهينامه هاي مرتبط از جمله گواهينامه طرح و ساخت (رتبه یک – از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری)، گواهينامه پيمانكاري EPC (رتبهA  - از وزارت صنعت؛ معدن و تجارت)، صلاحيت خدمات مشاوره (رتبه یک - از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری)؛ صلاحيت خدمات پیمانکاری (رتبه یک - از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری)؛ بازرسي فني، توجیه فنی و اقتصادی  طرحها، ارزيابي طرحها و مشاوره به فعاليت خود ادامه مي دهد. شركت همچنين گواهينامه هاي زیر می باشد :

ISO 9000-2015, ISO 14001-2015, OHSAS 18001-2007, FMEA, HSE

زمینه توانمندیهای شرکت :

          •        اجرای پروژه‌های صنعتی به صورت (EPC+F)

          •        خدمات مشاوره و مهندسی

          •        بهسازی و مدرنیزاسیون واحدهای صنعتی

          •        ساخت سازه و تجهیزات صنعتی و تکنولوژیک و مخازن تحت فشار

          •        ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف و سیستم‌های کنترل

          •        مطالعات امکان سنجی و نظارت بانکی

          •        مدیریت طرح و کنترل پروژه

بستن
تماس با ما

دفتر مركزي:

اصفهان: خيابان دانشگاه

تلفن مستقيم : 36275703 و 36279218 (31-98+)

شماره های تماس:

36268001-3 (98-31+)

36272914-16 (98-31+)

36279219-21 (98-31+)

فاکس: 36279223 (31-98+)

كدپستي: 39791 81739

پست الكترونيكي : info@fooladtechnic.ir

آدرس وب: www.fooladtechnic.ir 

واحد تهران:

ميدان فاطمي ، خیابان شهید بهرام مصیری(كوچه كامران سابق)، شماره 18

تلفن :8-88926776  (21-98+)

فاكس :88890355  (21-98+)

دفتر هنگ کنگ:

Unit 1005, 10/F, Prosperous Building,48-52 DES VOEUX  Road  Central, Hong Kong

دفتر چين:

RM 910, NANZHENG TOWER, 580 WEST NANJING RD., SHANGHAI, P.C:200041

تلفن:   2162177742/3 86+

فاكس : 2162179040 86+

ايميل : fooladtechnic@163.com

بستن
اطلاعات

شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك در سال 1370 به دنبال تغييرات ساختاري بوجود آمده  در انستيتو طراحي و مشاوره فنی فولاد، شكل گرفت. شركت پس از تأسيس؛ فعالیت خود را با  مهندسي و مشاوره آغاز نمود.توسعه فعاليتهاي شركت از مشاوره ومهندسي به پيمانكارعمومي با توجه به تحولات بازار و قابليتهاي شركت ضرورتي بود كه در برنامه های استراتژيك شركت دنبال گرديد و موفقيتهايي براي شركت به همراه داشت.شرکت تنوع ارائه خدمات از فولاد به سمت سایر صنایع را نيز به لحاظ درك فرصتهاي نهفته در بازار، در برنامه خود قرار داد و این زمینه ای بود جهت شروع فعاليتهاي طرح و ساخت در صنايع نفت وگاز؛ انرژی؛ صنایع معدنی وسایر صنایع فلزی. در این رابطه شرکت اقدام به ایجاد ”مجتمع کارخانجات ساخت وتولید شماره 1و2 فولادتکنیک” با ظرفیت24 هزار تن تجهیزات تکنولوژیک و اسکلت فلزی و 700 پنل سیستم های کنترل و تابلوهای فشار ضعیف در سال نمود. این مجموعه کارخانجات توانایی و پتانسیل  ساخت انواع استراکچر ؛ سازه های صنعتی و تکنولوژیک؛ انواع مخازن تکنولوژیک وتحت فشار ؛تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با صنایع سنگین را دارا می باشد.

شركت با دريافت گواهينامه هاي مرتبط از جمله گواهينامه طرح و ساخت (رتبه یک – از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری)، گواهينامه پيمانكاري EPC (رتبهA  - از وزارت صنعت؛ معدن و تجارت)، صلاحيت خدمات مشاوره (رتبه یک - از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری)؛ صلاحيت خدمات پیمانکاری (رتبه یک - از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری)؛ بازرسي فني، توجیه فنی و اقتصادی  طرحها، ارزيابي طرحها و مشاوره به فعاليت خود ادامه مي دهد. شركت همچنين گواهينامه هاي زیر می باشد :

ISO 9000-2015, ISO 14001-2015, OHSAS 18001-2007, FMEA, HSE

زمینه توانمندیهای شرکت :

          •        اجرای پروژه‌های صنعتی به صورت (EPC+F)

          •        خدمات مشاوره و مهندسی

          •        بهسازی و مدرنیزاسیون واحدهای صنعتی

          •        ساخت سازه و تجهیزات صنعتی و تکنولوژیک و مخازن تحت فشار

          •        ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف و سیستم‌های کنترل

          •        مطالعات امکان سنجی و نظارت بانکی

          •        مدیریت طرح و کنترل پروژه

بستن
ویدئو
بستن

افزودن نظر جدید

Filtered HTML

 • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
13 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.