شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ بزرگ ماهان و بازوی اجرائی آن در بخش معدن می باشد که در حال حاضر عملیات استخراج و فروش سنگ آهن از توده معدنی شماره 5 گل گهر سیرجان را برعهده دارد، این معدن با سرمایه‌گذاری 1،340 میلیارد ریالی و اشتغال‌زایی حدوداً 900 نفر به‌صورت مستقیم، از پروژه‌های مهم هلدینگ بزرگ ماهان می باشد.

هدف اصلی از بهره برداری و استخراج معدن شماره 5 گل گهر، کمک به تکمیل زنجیره تولید فولاد در هلدینگ ماهان می باشد، که با کمک به تامین مواد اولیه برای کارخانه های گندله سازی بافت، آهن اسفنجی احیا استیل بافت و فولاد صنعت بناب به عنوان زیرشاخه های فولادی هلدینگ ماهان و همچنین تامین بخشی از نیاز کارخانه های منطقه گل گهر و استان های همجوار، سهم بسزایی در تولید و صادرات محصولات فولادی کشور دارد.

 

محصولات تولیدی:

 • کلوخه سنگ‌آهن
 • سنگ‌آهن دانه‌بندی شده

محصولات بخش بازرگانی:

 • کنسانتره سنگ آهن
 • گندله سنگ آهن
 • آهن اسفنجی

مأموریت، چشم انداز و اهداف:

 • تولید سالانه 4 میلیون تن سنگ آهن؛
 •  افزایش ذخایر سنگ آهن شرکت از طریق خریداری و یا مشارکت در معادن جدید
 •  انجام اکتشافات جدید با هدف افزایش احتمالی ذخیره قابل استخراج
 • احداث کارخانه تولید کنستانتره با ظرفیت تولید سالانه ۲.۵ میلیون تن
 • ایجاد زنجیره تامین خوراک از سنگ آهن تا آهن اسفنجی از طریق تهاتر سنگ آهن با محصولات فولادی
 • استفاده از مراکز آموزشی و دانشگاهی کشور در طرح های پژوهشی و اجرایی معدن
 • ارتقاء سطح دانش، آگاهی و تخصص پرسنل
 • درباره ما
 • تماس با ما
 • وب سایت
 • ویدئوها
 • کاتالوگ ها
اطلاعات
تماس با ما
ویدئو
کاتالوگ
درباره ما

شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ بزرگ ماهان و بازوی اجرائی آن در بخش معدن می باشد که در حال حاضر عملیات استخراج و فروش سنگ آهن از توده معدنی شماره 5 گل گهر سیرجان را برعهده دارد، این معدن با سرمایه‌گذاری 1،340 میلیارد ریالی و اشتغال‌زایی حدوداً 900 نفر به‌صورت مستقیم، از پروژه‌های مهم هلدینگ بزرگ ماهان می باشد.

هدف اصلی از بهره برداری و استخراج معدن شماره 5 گل گهر، کمک به تکمیل زنجیره تولید فولاد در هلدینگ ماهان می باشد، که با کمک به تامین مواد اولیه برای کارخانه های گندله سازی بافت، آهن اسفنجی احیا استیل بافت و فولاد صنعت بناب به عنوان زیرشاخه های فولادی هلدینگ ماهان و همچنین تامین بخشی از نیاز کارخانه های منطقه گل گهر و استان های همجوار، سهم بسزایی در تولید و صادرات محصولات فولادی کشور دارد.

 

محصولات تولیدی:

 • کلوخه سنگ‌آهن
 • سنگ‌آهن دانه‌بندی شده

محصولات بخش بازرگانی:

 • کنسانتره سنگ آهن
 • گندله سنگ آهن
 • آهن اسفنجی

مأموریت، چشم انداز و اهداف:

 • تولید سالانه 4 میلیون تن سنگ آهن؛
 •  افزایش ذخایر سنگ آهن شرکت از طریق خریداری و یا مشارکت در معادن جدید
 •  انجام اکتشافات جدید با هدف افزایش احتمالی ذخیره قابل استخراج
 • احداث کارخانه تولید کنستانتره با ظرفیت تولید سالانه ۲.۵ میلیون تن
 • ایجاد زنجیره تامین خوراک از سنگ آهن تا آهن اسفنجی از طریق تهاتر سنگ آهن با محصولات فولادی
 • استفاده از مراکز آموزشی و دانشگاهی کشور در طرح های پژوهشی و اجرایی معدن
 • ارتقاء سطح دانش، آگاهی و تخصص پرسنل
تماس با ما

ایمیل شرکت :

 info@mahanisirjan.com

شماره تماس سیرجان: 42272182-034

شماره تماس تهران : 90-88652486-021

آدرس سیرجان : کیلومتر 50 جاده شیراز، منطقه گل گهر، معدن شماره 5

آدرس تهران : چهارراه جهان کودک،خیابان آفریقا، کوچه کمان، پلاک 10، طبقه ششم، کد پستی 1518715814

کاتالوگ
ویدئو
درباره ما

شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ بزرگ ماهان و بازوی اجرائی آن در بخش معدن می باشد که در حال حاضر عملیات استخراج و فروش سنگ آهن از توده معدنی شماره 5 گل گهر سیرجان را برعهده دارد، این معدن با سرمایه‌گذاری 1،340 میلیارد ریالی و اشتغال‌زایی حدوداً 900 نفر به‌صورت مستقیم، از پروژه‌های مهم هلدینگ بزرگ ماهان می باشد.

هدف اصلی از بهره برداری و استخراج معدن شماره 5 گل گهر، کمک به تکمیل زنجیره تولید فولاد در هلدینگ ماهان می باشد، که با کمک به تامین مواد اولیه برای کارخانه های گندله سازی بافت، آهن اسفنجی احیا استیل بافت و فولاد صنعت بناب به عنوان زیرشاخه های فولادی هلدینگ ماهان و همچنین تامین بخشی از نیاز کارخانه های منطقه گل گهر و استان های همجوار، سهم بسزایی در تولید و صادرات محصولات فولادی کشور دارد.

 

محصولات تولیدی:

 • کلوخه سنگ‌آهن
 • سنگ‌آهن دانه‌بندی شده

محصولات بخش بازرگانی:

 • کنسانتره سنگ آهن
 • گندله سنگ آهن
 • آهن اسفنجی

مأموریت، چشم انداز و اهداف:

 • تولید سالانه 4 میلیون تن سنگ آهن؛
 •  افزایش ذخایر سنگ آهن شرکت از طریق خریداری و یا مشارکت در معادن جدید
 •  انجام اکتشافات جدید با هدف افزایش احتمالی ذخیره قابل استخراج
 • احداث کارخانه تولید کنستانتره با ظرفیت تولید سالانه ۲.۵ میلیون تن
 • ایجاد زنجیره تامین خوراک از سنگ آهن تا آهن اسفنجی از طریق تهاتر سنگ آهن با محصولات فولادی
 • استفاده از مراکز آموزشی و دانشگاهی کشور در طرح های پژوهشی و اجرایی معدن
 • ارتقاء سطح دانش، آگاهی و تخصص پرسنل
بستن
تماس با ما

ایمیل شرکت :

 info@mahanisirjan.com

شماره تماس سیرجان: 42272182-034

شماره تماس تهران : 90-88652486-021

آدرس سیرجان : کیلومتر 50 جاده شیراز، منطقه گل گهر، معدن شماره 5

آدرس تهران : چهارراه جهان کودک،خیابان آفریقا، کوچه کمان، پلاک 10، طبقه ششم، کد پستی 1518715814

بستن
اطلاعات

شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ بزرگ ماهان و بازوی اجرائی آن در بخش معدن می باشد که در حال حاضر عملیات استخراج و فروش سنگ آهن از توده معدنی شماره 5 گل گهر سیرجان را برعهده دارد، این معدن با سرمایه‌گذاری 1،340 میلیارد ریالی و اشتغال‌زایی حدوداً 900 نفر به‌صورت مستقیم، از پروژه‌های مهم هلدینگ بزرگ ماهان می باشد.

هدف اصلی از بهره برداری و استخراج معدن شماره 5 گل گهر، کمک به تکمیل زنجیره تولید فولاد در هلدینگ ماهان می باشد، که با کمک به تامین مواد اولیه برای کارخانه های گندله سازی بافت، آهن اسفنجی احیا استیل بافت و فولاد صنعت بناب به عنوان زیرشاخه های فولادی هلدینگ ماهان و همچنین تامین بخشی از نیاز کارخانه های منطقه گل گهر و استان های همجوار، سهم بسزایی در تولید و صادرات محصولات فولادی کشور دارد.

 

محصولات تولیدی:

 • کلوخه سنگ‌آهن
 • سنگ‌آهن دانه‌بندی شده

محصولات بخش بازرگانی:

 • کنسانتره سنگ آهن
 • گندله سنگ آهن
 • آهن اسفنجی

مأموریت، چشم انداز و اهداف:

 • تولید سالانه 4 میلیون تن سنگ آهن؛
 •  افزایش ذخایر سنگ آهن شرکت از طریق خریداری و یا مشارکت در معادن جدید
 •  انجام اکتشافات جدید با هدف افزایش احتمالی ذخیره قابل استخراج
 • احداث کارخانه تولید کنستانتره با ظرفیت تولید سالانه ۲.۵ میلیون تن
 • ایجاد زنجیره تامین خوراک از سنگ آهن تا آهن اسفنجی از طریق تهاتر سنگ آهن با محصولات فولادی
 • استفاده از مراکز آموزشی و دانشگاهی کشور در طرح های پژوهشی و اجرایی معدن
 • ارتقاء سطح دانش، آگاهی و تخصص پرسنل
بستن
ویدئو
بستن
کاتالوگ
بستن

افزودن نظر جدید

Filtered HTML

 • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
12 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.