همکاران سیستم با بیش از ۳۰ سال تجربه فعالیت در عرضه ارائه راهکارهای نرم‌افزارهای سازمانی بزرگترین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی کشور است، که با همکاری 22 شرکت ناحیه‌ای و 23 شرکت تحت لیسانس شبکه گسترده فروش و پشتیبانی را در سراسر کشور در اختیار دارد.

همکاران‌سیستم در تیرماه سال 1390 توانست در جایگاه نخستین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی کشور به فرابورس راه یابد و در سال 1395 با ورود به بورس مسیر نوینی را آغاز کرد

 این شرکت  از همان ابتدا برای مکانیزه کردن فرایندهای سازمانی، با عرضه‌ی نرم‌افزارهای کاربردی، استفاده از کامپیوتر و نرم‌افزار را در کسب‌وکارهای ایرانی به جریان انداخت. امروز، همکاران سیستم بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی کشور است و با عرضه‌ی راهکارهای هوشمند نرم‌افزاری به کسب‌وکارها در اندازه‌های مختلف (شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، متوسط و کوچک) و در صنایع گوناگون، همراه آن‌ها در پیشبرد و توسعه‌ی سریع‌تر کسب‌وکارشان است.

در مجموع، پوشش نیازمندی و کیفیت بالای محصولات تخصصی، در سال‌های اخیر موجب اعتماد به همکاران سیستم و همراهی روزافزون مشتریان در صنایع مختلف به ‌ویژه در صنایع مهم و اساسی با این شرکت شده و توسعه قابل توجه بازار در این صنایع را به ارمغان آورده است. هم‌اکنون سهم بازار همکاران سیستم در صنایع مختلف به صورت زیر است:

              نزدیک به67 درصد شرکت‌های صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی

              نزدیک به 61 درصد شرکت‌های صنعت سیمان

              نزدیک به 69 درصد شرکت‌های صنعت كاشی و سرامیک

              بیش از 58 درصد شرکت‌های صنعت غذایی

              بیش از 38 درصد شرکت‌های صنعت قطعه‌سازی

              نزدیک به 54 درصد شرکت‌های صنعت داروسازی

              21 درصد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برندهای تخصصی

همچنین،

              68 درصد از شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس

              حدود 58 درصد از 500 شرکت برتر ایران (طبق شرکت‌های اعلام شده درآخرین ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی)

 از راهکارهای همکاران سیستم استفاده می‌کنند.

در مجموع می‌توان بیان کرد، ساختار کسب‌وکار همکاران‌سیستم در قالب شرکت مادر و شبکه‌ای از شرکت‌های تخصصی، منطقه‌ای، تحت لیسانس، نمایندگان و همکاران فروش است و حضور مدیران و کارکنانی سرآمد و نیز اجرای مدل‌های موفق مدیریت جهانی، این شرکت را به یک برند ملی در حوزه رشد و توسعه زیرساخت‌های مدیریتی کشور تبدیل کرده است.

 • درباره ما
 • تماس با ما
 • وب سایت
 • ویدئوها
 • کاتالوگ ها
اطلاعات
تماس با ما
ویدئو
کاتالوگ
درباره ما

همکاران سیستم با بیش از ۳۰ سال تجربه فعالیت در عرضه ارائه راهکارهای نرم‌افزارهای سازمانی بزرگترین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی کشور است، که با همکاری 22 شرکت ناحیه‌ای و 23 شرکت تحت لیسانس شبکه گسترده فروش و پشتیبانی را در سراسر کشور در اختیار دارد.

همکاران‌سیستم در تیرماه سال 1390 توانست در جایگاه نخستین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی کشور به فرابورس راه یابد و در سال 1395 با ورود به بورس مسیر نوینی را آغاز کرد

 این شرکت  از همان ابتدا برای مکانیزه کردن فرایندهای سازمانی، با عرضه‌ی نرم‌افزارهای کاربردی، استفاده از کامپیوتر و نرم‌افزار را در کسب‌وکارهای ایرانی به جریان انداخت. امروز، همکاران سیستم بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی کشور است و با عرضه‌ی راهکارهای هوشمند نرم‌افزاری به کسب‌وکارها در اندازه‌های مختلف (شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، متوسط و کوچک) و در صنایع گوناگون، همراه آن‌ها در پیشبرد و توسعه‌ی سریع‌تر کسب‌وکارشان است.

در مجموع، پوشش نیازمندی و کیفیت بالای محصولات تخصصی، در سال‌های اخیر موجب اعتماد به همکاران سیستم و همراهی روزافزون مشتریان در صنایع مختلف به ‌ویژه در صنایع مهم و اساسی با این شرکت شده و توسعه قابل توجه بازار در این صنایع را به ارمغان آورده است. هم‌اکنون سهم بازار همکاران سیستم در صنایع مختلف به صورت زیر است:

              نزدیک به67 درصد شرکت‌های صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی

              نزدیک به 61 درصد شرکت‌های صنعت سیمان

              نزدیک به 69 درصد شرکت‌های صنعت كاشی و سرامیک

              بیش از 58 درصد شرکت‌های صنعت غذایی

              بیش از 38 درصد شرکت‌های صنعت قطعه‌سازی

              نزدیک به 54 درصد شرکت‌های صنعت داروسازی

              21 درصد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برندهای تخصصی

همچنین،

              68 درصد از شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس

              حدود 58 درصد از 500 شرکت برتر ایران (طبق شرکت‌های اعلام شده درآخرین ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی)

 از راهکارهای همکاران سیستم استفاده می‌کنند.

در مجموع می‌توان بیان کرد، ساختار کسب‌وکار همکاران‌سیستم در قالب شرکت مادر و شبکه‌ای از شرکت‌های تخصصی، منطقه‌ای، تحت لیسانس، نمایندگان و همکاران فروش است و حضور مدیران و کارکنانی سرآمد و نیز اجرای مدل‌های موفق مدیریت جهانی، این شرکت را به یک برند ملی در حوزه رشد و توسعه زیرساخت‌های مدیریتی کشور تبدیل کرده است.

تماس با ما

 021-83382001

کاتالوگ
ویدئو
درباره ما

همکاران سیستم با بیش از ۳۰ سال تجربه فعالیت در عرضه ارائه راهکارهای نرم‌افزارهای سازمانی بزرگترین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی کشور است، که با همکاری 22 شرکت ناحیه‌ای و 23 شرکت تحت لیسانس شبکه گسترده فروش و پشتیبانی را در سراسر کشور در اختیار دارد.

همکاران‌سیستم در تیرماه سال 1390 توانست در جایگاه نخستین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی کشور به فرابورس راه یابد و در سال 1395 با ورود به بورس مسیر نوینی را آغاز کرد

 این شرکت  از همان ابتدا برای مکانیزه کردن فرایندهای سازمانی، با عرضه‌ی نرم‌افزارهای کاربردی، استفاده از کامپیوتر و نرم‌افزار را در کسب‌وکارهای ایرانی به جریان انداخت. امروز، همکاران سیستم بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی کشور است و با عرضه‌ی راهکارهای هوشمند نرم‌افزاری به کسب‌وکارها در اندازه‌های مختلف (شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، متوسط و کوچک) و در صنایع گوناگون، همراه آن‌ها در پیشبرد و توسعه‌ی سریع‌تر کسب‌وکارشان است.

در مجموع، پوشش نیازمندی و کیفیت بالای محصولات تخصصی، در سال‌های اخیر موجب اعتماد به همکاران سیستم و همراهی روزافزون مشتریان در صنایع مختلف به ‌ویژه در صنایع مهم و اساسی با این شرکت شده و توسعه قابل توجه بازار در این صنایع را به ارمغان آورده است. هم‌اکنون سهم بازار همکاران سیستم در صنایع مختلف به صورت زیر است:

              نزدیک به67 درصد شرکت‌های صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی

              نزدیک به 61 درصد شرکت‌های صنعت سیمان

              نزدیک به 69 درصد شرکت‌های صنعت كاشی و سرامیک

              بیش از 58 درصد شرکت‌های صنعت غذایی

              بیش از 38 درصد شرکت‌های صنعت قطعه‌سازی

              نزدیک به 54 درصد شرکت‌های صنعت داروسازی

              21 درصد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برندهای تخصصی

همچنین،

              68 درصد از شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس

              حدود 58 درصد از 500 شرکت برتر ایران (طبق شرکت‌های اعلام شده درآخرین ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی)

 از راهکارهای همکاران سیستم استفاده می‌کنند.

در مجموع می‌توان بیان کرد، ساختار کسب‌وکار همکاران‌سیستم در قالب شرکت مادر و شبکه‌ای از شرکت‌های تخصصی، منطقه‌ای، تحت لیسانس، نمایندگان و همکاران فروش است و حضور مدیران و کارکنانی سرآمد و نیز اجرای مدل‌های موفق مدیریت جهانی، این شرکت را به یک برند ملی در حوزه رشد و توسعه زیرساخت‌های مدیریتی کشور تبدیل کرده است.

بستن
تماس با ما

 021-83382001

بستن
اطلاعات

همکاران سیستم با بیش از ۳۰ سال تجربه فعالیت در عرضه ارائه راهکارهای نرم‌افزارهای سازمانی بزرگترین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی کشور است، که با همکاری 22 شرکت ناحیه‌ای و 23 شرکت تحت لیسانس شبکه گسترده فروش و پشتیبانی را در سراسر کشور در اختیار دارد.

همکاران‌سیستم در تیرماه سال 1390 توانست در جایگاه نخستین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی کشور به فرابورس راه یابد و در سال 1395 با ورود به بورس مسیر نوینی را آغاز کرد

 این شرکت  از همان ابتدا برای مکانیزه کردن فرایندهای سازمانی، با عرضه‌ی نرم‌افزارهای کاربردی، استفاده از کامپیوتر و نرم‌افزار را در کسب‌وکارهای ایرانی به جریان انداخت. امروز، همکاران سیستم بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی کشور است و با عرضه‌ی راهکارهای هوشمند نرم‌افزاری به کسب‌وکارها در اندازه‌های مختلف (شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، متوسط و کوچک) و در صنایع گوناگون، همراه آن‌ها در پیشبرد و توسعه‌ی سریع‌تر کسب‌وکارشان است.

در مجموع، پوشش نیازمندی و کیفیت بالای محصولات تخصصی، در سال‌های اخیر موجب اعتماد به همکاران سیستم و همراهی روزافزون مشتریان در صنایع مختلف به ‌ویژه در صنایع مهم و اساسی با این شرکت شده و توسعه قابل توجه بازار در این صنایع را به ارمغان آورده است. هم‌اکنون سهم بازار همکاران سیستم در صنایع مختلف به صورت زیر است:

              نزدیک به67 درصد شرکت‌های صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی

              نزدیک به 61 درصد شرکت‌های صنعت سیمان

              نزدیک به 69 درصد شرکت‌های صنعت كاشی و سرامیک

              بیش از 58 درصد شرکت‌های صنعت غذایی

              بیش از 38 درصد شرکت‌های صنعت قطعه‌سازی

              نزدیک به 54 درصد شرکت‌های صنعت داروسازی

              21 درصد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برندهای تخصصی

همچنین،

              68 درصد از شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس

              حدود 58 درصد از 500 شرکت برتر ایران (طبق شرکت‌های اعلام شده درآخرین ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی)

 از راهکارهای همکاران سیستم استفاده می‌کنند.

در مجموع می‌توان بیان کرد، ساختار کسب‌وکار همکاران‌سیستم در قالب شرکت مادر و شبکه‌ای از شرکت‌های تخصصی، منطقه‌ای، تحت لیسانس، نمایندگان و همکاران فروش است و حضور مدیران و کارکنانی سرآمد و نیز اجرای مدل‌های موفق مدیریت جهانی، این شرکت را به یک برند ملی در حوزه رشد و توسعه زیرساخت‌های مدیریتی کشور تبدیل کرده است.

بستن
ویدئو
بستن
کاتالوگ
بستن

افزودن نظر جدید

Filtered HTML

 • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
11 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.