یحیی پالیزدار

مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه

هیچ اطلاعاتی موجود نیست