على اصغرزاده

مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران (ایمیدرو)

هیچ اطلاعاتی موجود نیست