حسام مقدم علی

معاون طرح‌هاى توسعه معدن و صنایع معدنى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى (ایمیدرو)

هیچ اطلاعاتی موجود نیست