امین صفرى

معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

هیچ اطلاعاتی موجود نیست