حسین شریفی

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست مجتمع مس سونگون

هیچ اطلاعاتی موجود نیست