سید ابوالفضل اسمعیلی

مدیر روابط عمومی مجتمع مس سونگون

هیچ اطلاعاتی موجود نیست