کیوان جعفری تهرانی

تحلیل گر ارشد بازارهای بین المللی فولاد و سنگ آهن

هیچ اطلاعاتی موجود نیست