اسدالله کشاورز

مدیر اکتشافات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

هیچ اطلاعاتی موجود نیست