خسرو قدیری

سردبیر روزنامه فایننشیال تریبیون

2 سناریو برای مواجهه با «پدیده محمد‌بن‌سلمان»
ترامپ و نظام سیاسی آمریکا

سیاست‌گذاری‌های حاکمیت کشور عمان در جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی در ابعاد گوناگون و استفاده از منابع مختلف و خروج از اقتصاد تک‌بعدی متکی بر نفت و همچنین توسعه بخش خصوصی، این کشور را فرصت مغتنمی برای همکاری­ های مشترک...

عمان، مسقط، هتل Grand Millennium

 

تخفیف ویژه
Discount