سیدهادی حسینی

مدیر آزمایشگاه ماشین‌آلات معدنی دانشگاه صنعتی اصفهان و مشاور امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

هیچ اطلاعاتی موجود نیست