پرویز علوی

مشاور برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع مس ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست