غلامرضا ملاطاهری

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

هیچ اطلاعاتی موجود نیست