محسن یوسف‌پور

مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل

هیچ اطلاعاتی موجود نیست