تقی رمضان‌زاده

استادیار و پژوهشگر ارشد دانشگاه آمستردام و هم‌بنیان‌گذار آزمایشگاه تحول دیجیتال مدرسه بازرگانی آمستردام

هیچ اطلاعاتی موجود نیست