حمید قنبری

مدیرکل سابق بین‌الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست