مهدی امینی

ایران در میان کشورهای جهان یکی از متنوع‌ترین ذخایر سنگ‌های ساختمانی را دارد و می‌تواند جایگاه برجسته‌ای در تجارت جهانی این حوزه کسب کند؛ با این وجود، این پتانسیل چشم‌گیر با موفقیت بالفعل نشده است و حتی در سال‌های اخیر از جایگاه پیشین...

24 و 25 بهمن ماه 1402

هتل المپیک

 

تخفیف ویژه
Discount