ایرانسل

موضوع: معرفی واحد راهکارهای سازمانی ایرانسل

 

کسب‌وکار سازمانی ایرانسل در ســال ۱۳۹۵ بــا هــدف حمایــت و توانمندســازی کســب‌وکارهای داخلــی در حــوزه فناوری‌های دیجیتال آغاز به کار کرد. تمرکز راهکارهای سازمانی ایرانسل بر ارائه مجموعه‌ای از محصولات و راهکارهای اختصاصی و نوآورانه با رویکرد پیاده‌سازی تحول دیجیتال در صنایع و کسب‌و‌کارهای مختلف است.

این واحد با ارائه سبدی فراگیر از محصولات و خدمات دیجیتال، همراه با پشتیبانی و پاسخ‌گویی سریع و همه‌جانبه با هدف حمایت از فضای تعاملی همکاری با کسب‌وکارهای متنوع، توانسته گام‌های موثری در راستای تحول دیجیتال صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف بردارد و همواره در تلاش است با رشد و ارتقا تمام بخش‌های خود به برگزیده‌ترین شریک تجاری صنایع و سازمان‌ها برای توسعه جغرافیایی، افزایش نفوذ در بازارها و ارتقاء اثربخشی فعالیت‌هایشان تبدیل شود.

معدنکاری نیز همچون سایر صنایع روز به روز در حال پیشرفت است. انقلاب صنعتی چهارم و اینترنت باعث شده پیشرفت حول هوشمندسازی و دیجیتالی شدن صنایع صورت پذیرد. صنعت معدنکاری نیز با توجه به قدمت و بزرگی خود، از آخرین صنایعی...

21 تا 23 شهریور ماه 1401

هتل المپیک

بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد است

تخفیف ویژه
Discount